กริปเปอร์สูญญากาศไฟฟ้า

  • กริปเปอร์สูญญากาศไฟฟ้า CZ-JD-EVS10

    กริปเปอร์สูญญากาศไฟฟ้า CZ-JD-EVS10

    CZ-JD-EVS10 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: • SUCTION CUPS ที่กำหนดค่าได้ สามารถเปลี่ยน Suction Cup ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ• PAYLOAD 10KG ยกของได้สูงสุด 10 กก.• ช่องอากาศอิสระเพื่อการยึดจับแบบคู่ ควบคุมด้านขวาและด้านซ้ายของด้ามจับสุญญากาศแยกจากกัน เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตของคุณ• สูญญากาศไฟฟ้าในตัว ไม่ต้องจ่ายอากาศภายนอก ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา• ซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ กริปเปอร์มาพร้อมกับพรี...
  • กริปเปอร์สูญญากาศไฟฟ้า CZ-JD-EVS08

    กริปเปอร์สูญญากาศไฟฟ้า CZ-JD-EVS08

    CZ-JD-EVS08 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์: • SUCTION CUPS ที่กำหนดค่าได้ สามารถเปลี่ยนจุกดูดได้ง่าย เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ• PAYLOAD 10KG ยกของได้สูงสุด 10 กก.• ช่องอากาศอิสระเพื่อการยึดจับแบบคู่ ควบคุมด้านขวาและด้านซ้ายของด้ามจับสุญญากาศแยกจากกัน เพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิตของคุณ• สูญญากาศไฟฟ้าในตัว ไม่ต้องจ่ายอากาศภายนอก ช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษา• ซอฟต์แวร์แบบบูรณาการ กริปเปอร์มาพร้อมกับปรี...